Shrnujeme některé provedené výzkumy zaměřené na antibakteriální a antimykotické účinky mastichy. Teprve tyto moderní výzkumy potvrdily předpoklady o výjimečném antibakteriálním účinku mastichy, které vyplývaly z praxe jejího užívání v této oblasti po staletí.

Výzkum vlivu mastichy na mikroorganismy

Významná výzkumná činnost byla prováděna především na téma antimikrobiálního působení esenciálního mastichového oleje.  Studie sestávaly převážně ze zkoumání účinků oleje v prostředí in vitro na grampozitivní a gramnegativní bakterie, ale i na jiné patogenní mikroorganismy, např. plísně. V provedených studiích bylo zkoumáno omezení proliferační schopnosti a vyhubení mikrobů, bakterií a patogenních organismů po přidání oleje z Chios mastichy do vývojového substrátu. Výsledky studií prokazují důležité antimikrobiální a antimykotické účinky mastichového oleje, což jej předurčuje k využívání jako složky ve farmaceutických a jiných ochranných přípravcích.

Ještě podrobněji se problematikou zabývala studie publikovaná v mezinárodním časopise Biodeterioration & Biodegradation review, která ukazuje účinnost mastichového oleje na substrátech s patogenními mikroorganismy a bakteriemi jako jsou Staphylococcus aureus, Lactobacillus plantarum, Pseudomonas fragi a Salmonella enteritidis. Bylo zjištěno, že přítomnost mastichového oleje v substrátu účinně potlačuje růst mikroorganismů a v mnoha případech byla dokonce zjištěna úplná eliminace populace mikroorganismů.

Účinnost proti stafylokokům a e. coli

Podobná studie, která byla provedena Fakultou medicíny aténské univerzity, dokazuje antibakteriální účinky mastichového oleje proti gramnegativním i grampozitivním bakteriím, jako jsou například Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli a dalším, stejně tak jako proti patogenním houbám. Antimikrobiální účinek mastichového oleje s vysokou koncentrací alfa-pinenů, které mají silné antimikrobiální účinky.

Podobný je i výzkum Mikrobiologického institutu University Catania v Itálii, která poukazuje na velmi zajímavá zjištění týkající se antimikrobiálních  a antibakteriálních účinků extraktů mastichy s organickými rozpouštědly a jejich působení na bakterie jako Sarcina lutea, Staphylococcus auereus, a Escherichia coli, stejně tak jako na kvasinky (Candida albicans, Candida parapsilosis, Torulopsis glabrata, Cryptococcus neoformans).

Kromě toho i studie provedená Fakultou Food Science & Agricultural Chemistry v kanadském Quebecu v roce 2004 a publikovaná v International Journal of Food Microbiology dospěla k velmi zajímavému závěru, totiž že chioská masticha a hlavně esenciální mastichový olej, mohou být efektivně využity jako faktory proti výskytu botulotoxinu v potravinách. Konkrétně výsledky laboratorních studií ukazují, že přidání mastichového oleje v minimální koncentraci 0,3 % je dostatečné k zastavení růstu Clostridium botulinum, které je zodpovědné za tvorbu botulotoxinu. Studie dospívá k závěru, že chioská masticha a její olej mohou být potenciálně využity jako přírodní konzervanty v pečených produktech.

A nakonec, studie provedená roku 2005 Universitou Warwick v Coventry v Anglii, potvrzuje důležitý antimikrobiální účinek chioské mastichy proti patogenním bakteriím jako jsou Escherichia coli, Staphylococcus aureus a Bacillus subtilis. Nejdůležitějším závěrem studie je skutečnost, že antimikrobiální účinek mastichového oleje nevzniká jen díky některým specifickým složkám, ale také díky jedinečné kombinaci sekundárních složek, ze kterých je tvořen. Konkrétně, v laboratorních studiích, které byly provedeny, bylo objeveno, že antimikrobiální účinek mastichového oleje je výslovně mnohem silnější v porovnání s jeho složkami nezávisle na sobě. To znamená, že je to výsledek synergického působení více než padesáti různých složek, ze kterých se mastichový olej skládá.  

Seznam literatury, na níž je odkazováno v textu

  1. “Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Mastiha Gum (Pistacia lentiscus var. chia) on Gram Positive and Gram Negative Bacteria in Broth and in Model Food System”, Chrysoula C. Tassou and G. J. E. Nychas, International Biodeterioration & Biodegradation (1995), 36, 3-4, p.411.
  2. “Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils of Pistacia lentiscus var. chia”, Magiatis, P; Melliou, E; Skaltsounis, A L; Chinou, I B; Mitaku, S, Planta Medica (1999), 65, 8, p. 749.
  3. “In vitro antimicrobial activity of Pistacia Lentiscus L. extracts” Iauk L, Ragusa S, Rapisarda A, Franco S, Nicolosi VM. Journal of Chemotherapy (1996), 8, 207-209.
  4. “Effects of mastiha resin and its essential oil on the growth of proteolytic Clostridium botulinum” Daphne Phillips Daifas, James P. Smit, Burke Blanchfield, Greg Sanders, John W. Austin and John Koukoutisis, Int. J. of Food Microb. Vol. 94 2004, Pages 313-22
  5. “Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil and the gum of Pistacia lentiscus Var. chia”, Koutsoudaki C, Krsek M, Rodger A, J Agric Food Chem. 2005 Oct 5; 53(20), Pages 7681-5