Antimikrobiální účinky mastichy

Shrnujeme některé provedené výzkumy zaměřené na antibakteriální a antimykotické účinky mastichy. Teprve tyto moderní výzkumy potvrdily předpoklady o výjimečném antibakteriálním účinku mastichy, které vyplývaly z praxe jejího užívání v této oblasti po staletí.

Výzkum vlivu mastichy na mikroorganismy

Významná výzkumná činnost byla prováděna především na téma antimikrobiálního působení esenciálního mastichového oleje.  Studie sestávaly převážně ze zkoumání účinků oleje v prostředí in vitro na grampozitivní a gramnegativní bakterie, ale i na jiné patogenní mikroorganismy, např. plísně. V provedených studiích bylo zkoumáno omezení proliferační schopnosti a vyhubení mikrobů, bakterií a patogenních organismů po přidání oleje z Chios mastichy do vývojového substrátu. Výsledky studií prokazují důležité antimikrobiální a antimykotické účinky mastichového oleje, což jej předurčuje k využívání jako složky ve farmaceutických a jiných ochranných přípravcích.

Ještě podrobněji se problematikou zabývala studie publikovaná v mezinárodním časopise Biodeterioration & Biodegradation review, která ukazuje účinnost mastichového oleje na substrátech s patogenními mikroorganismy a bakteriemi jako jsou Staphylococcus aureus, Lactobacillus plantarumPseudomonas fragi a Salmonella enteritidis. Bylo zjištěno, že přítomnost mastichového oleje v substrátu účinně potlačuje růst mikroorganismů a v mnoha případech byla dokonce zjištěna úplná eliminace populace mikroorganismů.

Shrnujeme některé provedené výzkumy zaměřené na antibakteriální a antimykotické účinky mastichy. Teprve tyto moderní výzkumy potvrdily předpoklady o výjimečném antibakteriálním účinku mastichy, které vyplývaly z praxe jejího užívání v této oblasti po staletí.

Výzkum vlivu mastichy na mikroorganismy

Významná výzkumná činnost byla prováděna především na téma antimikrobiálního působení esenciálního mastichového oleje.  Studie sestávaly převážně ze zkoumání účinků oleje v prostředí in vitro na grampozitivní a gramnegativní bakterie, ale i na jiné patogenní mikroorganismy, např. plísně. V provedených studiích bylo zkoumáno omezení proliferační schopnosti a vyhubení mikrobů, bakterií a patogenních organismů po přidání oleje z Chios mastichy do vývojového substrátu. Výsledky studií prokazují důležité antimikrobiální a antimykotické účinky mastichového oleje, což jej předurčuje k využívání jako složky ve farmaceutických a jiných ochranných přípravcích.Ještě podrobněji se problematikou zabývala studie publikovaná v mezinárodním časopise Biodeterioration & Biodegradation review, která ukazuje účinnost mastichového oleje na substrátech s patogenními mikroorganismy a bakteriemi jako jsou Staphylococcus aureus, Lactobacillus plantarumPseudomonas fragi a Salmonella enteritidis. Bylo zjištěno, že přítomnost mastichového oleje v substrátu účinně potlačuje růst mikroorganismů a v mnoha případech byla dokonce zjištěna úplná eliminace populace mikroorganismů.

Účinnost proti stafylokokům a e. coli

Podobná studie, která byla provedena Fakultou medicíny aténské univerzity, dokazuje antibakteriální účinky mastichového oleje proti gramnegativním i grampozitivním bakteriím, jako jsou například Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli a dalším, stejně tak jako proti patogenním houbám. Antimikrobiální účinek mastichového oleje s vysokou koncentrací alfa-pinenů, které mají silné antimikrobiální účinky. Podobný je i výzkum Mikrobiologického institutu University Catania v Itálii, která poukazuje na velmi zajímavá zjištění týkající se antimikrobiálních  a antibakteriálních účinků extraktů mastichy s organickými rozpouštědly a jejich působení na bakterie jako Sarcina lutea, Staphylococcus auereus, a Escherichia coli, stejně tak jako na kvasinky (Candida albicans, Candida parapsilosis, Torulopsis glabrata, Cryptococcus neoformans).

Antimikrobiální účinky mastichy