Dávkování a užívání mastichy

Nákupní rádce

Vedle nákupních tipů jsem často dotazován na správné dávkování mastichy při různých potížích. A také na to, zda se lze mastichou předávkovat.

Optimální dávkování

Zde jsem se snažil shromáždit všechny odpovědi týkající se užívání mastichy a optimálního dávkování.

Doporučená denní dávka mastichy

Kolik mastichy denně?

Konzultace

Úvodem je potřeba říci, že byste se při dlouhodobém užívání mastichy měli vždy poradit s odborníkem. A to nejlépe s takovým, který o mastiše něco ví. To je, bohužel, v Čechách stále ještě řídký jev. V oblasti gastrointestiální specializace jsou ale již lékaři, kteří jsou obeznámeni jak s vědeckými studiemi, tak s mastichovými přípravky dostupnými na trhu.

Důvodem, proč se s odborníkem poradit, nejsou vedlejší efekty, protože ty masticha v podstatě nemá (kromě dále popisovaného snižování tlaku), ale právě diskuse o optimálním dávkování a o vhodnosti léčby mastichovou kúrou.

Dávkování mastichového prášku

Když mluvíme o dávkování mastichy, jde v podstatě o dávkování mastichového prášku v kapslích. Pokud byste měli zájem o volně balený mastichový prášek, je k dispozici pouze ve směsích s nespékavými látkami, prostě proto, že ve zcela čisté podobě se velmi lepivý prášek těžko uchovává a konzumuje (musí být stále v chladu).

Podle mých zkušeností výrobci kapslí často doporučují nesprávné dávkování, kdy nezohledňují příměsi, kterými mastichu ředí nebo naopak doporučují zbytečně vysokou dávku.

Helicobacter pylori

Optimální denní dávka mastichy při léčbě infekce helicobacter pylori je 1.200 – 1.400 mg. Měla by být rozložena alespoň do dvou dávek. Přitom mějte na paměti, že jde o dávku čisté mastichy. Většina výrobků na trhu má kvůli snazší výrobě přimíchané další látky (světlou výjimkou je snad jen Masticha Strong&Pure). Takže musíte vždy zjistit podíl čisté mastichy v obsahu a podle toho denní dávku stanovit.

  1. Pokud máte čisté mastichové kapsle 350 mg, potom je ideální dávka 2 x 2 kapsle.
  2. Pokud ale třeba máte naředěnou mastichu s podílem 60 %, musíte brát 3 x 2 kapsle nebo 2 x 3 kapsle.

Reflux

Pokud užíváte mastichu kvůli refluxu, pak dodržujte následující dávkování:

  1. 350 – 800 mg mastichy denně
  2. Doba užívání se liší, podle obtíží. Běžně platí, že se masticha při refluxu uživí 5 – 16 týdnů.

Zácpa, pocit tíhy na žaludku, pálení žáhy

Vyberte si mastichu čistou nebo s prebiotiky anebo probiotiky, ty podporují Váš střevní mikrobiom.

  1. 1,2 – 1,6 g mastichy denně
  2. Užívejte dokud potíže neustupí.
  3. Je vhodné kombinovat kapsle Strong&Pure a Masticha Comfort.

Preventivní užívání mastichy

Mastichu lze užívat i preventivně. Doba užívání je na volbě uživatele. Doporučené dávkování je 350 – 800 mg denně.

Dávkování a užívání mastichy
Dávkování a užívání mastichy
Dávkování a užívání mastichy