Co znamená slovo „masticha“

Slovo masticha vychází samozřejmě z řečtiny. Původně prý označovalo žvýkání (dnes se žvýkání řekne másima). Samotné slovo masticha v současnosti v řečtině označuje i žvýkačky obecně, i když ty běžné nemastichové se nazývají spíše tsíkla.

Pryskyřice z řečíku lentišku se řecky nazývá μαστιχα. Tomu odpovídá český název masticha a výslovnost [mastýcha].

Protože na rozdíl od češtiny, kde máme ch, nemají některé jazyky adekvátní znak pro řecké χ, setkáte se velmi často s přepisem v podobě "mastiha". Pokud ale toto slovo přečtete česky s výrazným h, připravte se, že na Chiu nebudou tušit, o čem mluvíte.

Zejména ve starší literatuře se často objevuje označení mastika a také anglické a latinské označení mastic a mastix